iemand op zijn fouten wijzen

iemand op zijn fouten wijzen
iemand op zijn fouten wijzen{{/term}}
point out someone's faults; 〈op een beledigende manier; informeel〉 rub someone's nose in it

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”